Right menu

Søk

Tabellen

Neste kamp

Forrige kamp:


Informasjon om artikkel i HT og om medlemsmøte

(20. mars 2015)
Artikkel om HIL i HT og informasjon om medlemsmøte

NM Kamper for HIL Junior og HIL gutter

(20. mars 2015)
HIL Junior og HIL Gutte er i gang med NM kamper

Status fra styret 3.mars 2015

(03. mars 2015)
I dagens HT står det at det er full krise i HIL. Stemmer det?

HIL årsprogram 2015

(24. februar 2015)
HIL gir i dag ut et program for 2015. Hensikten er å synligjøre de store aktivitetene, samt fordele noe ansvar. programmet for 2015 vil kunne bli justert etterhvert.

HIL fotballskole

(24. februar 2015)
HIL arrangerer fotballskole for barn og ungdom i skoleferien som er i forbindelse med påskeferien.

Status fra styret

(21. februar 2015)
Det nye styret har kommet i gang og her er en status så langt.

Nytt skjema til utfylling for alle HIL-medlemmer i 2015

(19. februar 2015)
Vedlagt følger et nytt skjema til bruk for å melde seg inn som medlem i HIL i 2015. Skjemaet må fylles ut og brukes av ALLE som skal tegne medlemsskap i HIL i 2015, det være seg aktive, støttemedlemmer, familiemedlemsskap og andre. Du trenger bare trykke på linken for å få opp skjemaet og deretter fyller du inn alle personalia og data det spørres om.

Nye satser for medlemskontigent

(09. februar 2015)
På klubbens årsmøte som ble arrangert 5.februar ble det vedtatt å justere ned medlemskontingenten. Dette er et av flere områder som klubben mener skal til for å øke medlemsmassen. HIL ønsker å være en av de største klubbene i regionen og vi er avhengige av mange dyktige medlemmer. En stor klubb med mange medlemmer er viktig for et aktivt, bredt og godt medlemsdemokrati. Vi ønsker alle som i en eller annen form vil bidra for HIL velkommen i klubben. Som medlem av HIL har du mulighet til å påvirke alt klubben foretar seg, samtidig som du er med på å gi klubben et lite økonomisk handlerom.

Godt gjennomført årsmøte i Harstad Idrettslag ikveld

(06. februar 2015)
Det var ca 25 fremmøtte på kveldens årsmøte i Harstad Idrettslag, som ble avviklet på en ryddig og god måte. 2,5 timer gikk med til gjennomgang av en fyldig årsberetning for 2014, årsregnskap 2014, vedtak av ny organisasjonsplan, nye kontigentsatser, budsjett 2015 og valg. Årsmøtet minnet æresmedlem Thor Aamot som gikk bort i oktober 2014, med ett minutts stillhet. Aamot ble 88 år gammel. Deretter fikk daglig leder Magnus Ingebrigtsen fra Harstad Idrettsråd, som var gjest på årsmøtet, ordet. Han hadde et svært gledelig budskap med seg, nemlig at A-lagets kaptein Simon Johansen tildeles fair-play prisen 2014 fra Harstad Idrettsråd. Simon var tilstede og fikk rosende ord og varm applaus fra årsmøtet. Selve prisen deles ut på årsmøte i Harstad Idrettsråd 18. mars. Årsmøtet gratulerer Simon Johansen og synes Harstad Idrettsråd har gjort et meget godt valg ved å tildele han prisen.

Innkalling til årsmøte i HIL torsdag 5. februar klokka 19.03

(17. januar 2015)
Det innkalles med dette til ordinært årsmøte for 2014 på klubbhuset torsdag 5. februar, med møtestart presis klokka 19.03! Det blir behandling av ordinære årsmøtesaker som årsberetning, regnskap 2014 og budsjett 2015, fastsettelse av kontigent, ny organisasjonsplan for HIL og HILs barne og ungdomsavdeling og valg. Vi ønsker alle HIL-medlemmer velkommen på årsmøtet! Styret