Right menu

Søk

Tabellen

Neste kamp

Forrige kamp:


Sport

HIL sport er i 2015 organisert med sportslig utvalg som styrende organ for klubbens spillere. Klubben stiller i år med lag i 2.div, 4.div(HIL B), 5.div(HIL C) og i G-16(HIL D). I tillegg skal klubben delta med lag i NM cup, både på senior, G-19 og G-16.

Sportslig utvalg består i dag av følgende personer:

Dag Jøran Olsen er sportslig leder. Med seg i utvalget har han Tommy Myrland, Are Brodtkorb, Espen Solemdal(styrets representant, Karsten Pedersen(HBU`s representant og trenere for de ulike lag i senior avdelingen.

HBU ivaretar den sportslige biten for de aldersbestemte lagene fra G-14 (smågutter) og nedover.