Right menu

Søk

Tabellen

Neste kamp

Forrige kamp:


Sport

HIL sport er i 2007 organisert med sportslig utvalg som styrende organ for 2., 3. og 4. divisjonslag. Ungdomsavdelingen ivaretar den sportslige biten for de aldersbestemte lagene fra gutter og nedover.

Styret i HIL har besluttet å ansette spiller-/trenerutvikler i 50 % stilling. Den som ansettes skal ha som hovedoppgave å følge opp talenter fra 13 år og oppover, samt bidra til kompetanseutvikling på trenersida. Innenfor rollen ligger mange flotte utfordringer, og vi er overbevist om at vi med dette løftet vil kunne ta nye steg i jobben med å utvikle fotballspillere i Harstad.

HIL vil i 2007 etablere Akademiet - et fotballakademi for unge talenter med et sterkt ønske om å utvikle seg fotballfaglig.