Right menu

Søk

Tabellen

Neste kamp

Forrige kamp:


HIL sportsplan

HIL sin sportsplan har vært under utarbeidelse over lang tid. Mange har meninger og de fleste meningene er som regel gode. For at vi skal komme videre, har styret besluttet å gi ut denne sportsplanen. Planen er til prøve i 2016 og skal evalueres i løpet av året.

HIL sportsplan 2016