Right menu

Søk

Tabellen

Neste kamp

Forrige kamp:


HIL Ungdom

HIL Ungdom er klubbens største avdeling, og det er her klubbens fremtid bygges.

På HIL's fotballskole møter de unge bl.a. stjerner fra A-laget


HIL Ungdom vil, i versjon 2 av den nye hjemmesideløsningen, få tilgang til å lage egne moduler for de enkelte deler av ungdomsavdelingen. Videre vil hvert enkelt lag få mulighet for egne sider her, og alt dette vil da bli i tråd med HIL's nye profil.

Klubben har som målsetning at spillere, foreldre, trenere, støtteapparat og andre, i fremtiden skal få all nødvendig informasjon om lagene og deres aktiviteter via de nye hjemmesidene.

HIL Ungdom kan oppdatere alle opplysninger som ligger ute gjennom å kontakte leder for avdelingen (Hugo Kjelseth).